028 6272 4334

Sunrise 980nm Diode Laser

Công nghệ Diode Laser có bước sóng 980 nm điều trị suy giãn tĩnh mạch trên mặt hoặc trên cơ thể. Năng lượng laser tác động vào các tĩnh mạch làm tan vỡ chúng, trả lại cho làn da khỏe mạnh và săn chắc.